วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

เหรีญหลวงปู่สรวงรุ่นเทวดาเดินดิน วัดไพรพัฒนา

เหรีญหลวงปู่สรวงหลังเลข 5 พาญครุตเหรีญหลวงปู่สรวงรุ่น500พรรษา วัดไพรพัฒนา
เหรีญหลวงปู่สรวงรุ่นข้าวน้ำดี วัดไพรพัฒนา