วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช โดยพระบรมราชานุญาตอย่างเป็นทางการ รุ่นแรก ปี 2554 หล่อด้วยสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 2 นิ้ว (สร้างตามจำนวนที่สั่งจอง) สนใจติดต่อ โทร 063 8052364


เหรีญหลวงปู่สรวงหลังเลข 5 พาญครุตเหรีญหลวงปู่สรวงรุ่น500พรรษา วัดไพรพัฒนา
เหรีญหลวงปู่สรวงรุ่นข้าวน้ำดี วัดไพรพัฒนา